Uthållig information om skog och miljö
/


 

 

Sorbus Intermedias tjänster

Sorbus Intermedia erbjuder hjälp med olika typer av informationsproduktion. I huvudsak inom områdena skog, miljö och hållbarhetsfrågor.


Informationsmaterial för tryck och webb

  • Från idé till tryckfärdiga original för enklare trycksaker
  • Innehåll för webb


Redaktionell text

  • Artiklar för fackpress, kundtidningar eller webb
  • Produktion av pressmeddelanden


Rapportförfattande/redaktörsuppdrag

  • Självständigt rapportförfattande eller redaktör för rapporter


Research service

  • Insamling, analys och sammanställning av information som underlag för exempelvis rapporter, artiklar, föredrag eller position paper


Översättningstjänster

  • Översättning eng-sv/sv-eng av exempelvis broschyrer eller tekniska dokument